Hút Mỡ

Bệnh Viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc là trung tâm đầu tiên ứng dụng công nghệ hút mỡ bằng Laser Lipo ...

Hút mỡ đùi nội soi Laser Lipo công nghệ 2014 chuyển giao từ Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ JW Hàn ...

Công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ toàn thân bằng Laser Lipo 2014 với chức năng loại bỏ tới gần ...

Thời  gian: 45 – 60 phút Tiền mê nhẹ Trước phẫu thuật: Nhịn ăn uống hoàn toàn trong vòng 8 giờ ...