Hút Mỡ

hut-mo-bung

Bệnh Viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc là trung tâm đầu tiên ứng dụng công nghệ hút mỡ bằng Laser Lipo ...

hut-mo-dui

Hút mỡ đùi nội soi Laser Lipo công nghệ 2014 chuyển giao từ Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ JW Hàn ...

hut-mo-toan-than

Công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ toàn thân bằng Laser Lipo 2014 với chức năng loại bỏ tới gần ...

hut-mo-canh-tay

Thời  gian: 45 – 60 phút Tiền mê nhẹ Trước phẫu thuật: Nhịn ăn uống hoàn toàn trong vòng 8 giờ ...